6 dạng toán tính nhanh phân số dành cho học sinh tiểu học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

6 dạng toán tính nhanh phân số dành cho học sinh tiểu học. Gồm Tổng nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu của phân số sau gấp mẫu số của phân số liền trước 2 lần, tổng của nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số của phân số liền trước n lần......... Moqưià các em học sinh tải về tham khảo nhé.

6 DẠNG BÀI TOÁN TÍNH NHANH PHÂN SỐ:

Dạng 1: Tổng nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu của phân số sau gấp mẫu số của phân số liền trước 2 lần.

VD:   12+14+18+116+132

                  Bước 1:  đặt A =12+14+18+116+132

                   Bước 2:  Ta thấy

                                   12=1-12

                                     14=12-14

                                     18=14-18

                  Bước 3:   Vậy  A =   1-12+12-14+1'4-18+...+132-164

                                          A = 1-12+12-14+14-18+...+132-164

                                          A = 1 -164

                                          A =6464-164=6364

                                          Đáp số: 6364

Dạng 2: Tính tổng của nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số của phân số liền trước n lần ( n>1).

Dạng 3:  Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n ( n > 0); mẫu số là tích của hai thừa số có hiệu bằng n và thừa số thứ 2 của mẫu phân số liền trước là thừa số thứ nhất của mẫu số liền sau

Dạng 4: Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n, có mẫu số là tích của 3 thừa số thứ nhất n đơn vị và hai thừa số cuối của mẫu phân số liền trước là 2 thừa số đầu của mẫu phân số liền sau

Dạng 5: Tính tích của nhiều phân số trong đó tử số của  phân số nàu có quan hệ với tỉ số với mẫu số của phân số kia.

Dạng 6: Vận dụng tính chất của 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc ở mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả mẫu số và tử số rồi thực hiện rút gọn biểu thức.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap