35 đề ôn tập môn Toán lớp 4 theo tuần - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

35 đề ôn tập môn Toán lớp 4 theo tuần là tài liệu gồm nhiều bào tập theo tuần. Các kiến thức như: điền dấu vào chỗ còn thiếu, chuyển chữ thành số, tìm số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau... mời các bạn tham khảo.

Bài 1: Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm
23476.......32467
34890 .........34890
5688..........45388
12083 ..........1208
9087............8907
93021...........9999

Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là :
A. 300 007
B. 30 007
C. 3 007
D . 30 070

Bài 4 : Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là :
A. 99 999
B. 98756
C. 98765
D. 99 995

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap