16 đề ôn tập Toán cuối năm lớp 3 hay - có đáp án - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các phụ huynh, các em học sinh 16 đề ôn tập môn Toán lớp 3, có đáp án. Có file word cho các thầy, cô tham khảo.

Câu 1: (0.5 điểm) Số 54175 đọc là:

 1. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.       
 2. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.
 3. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.
 4. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm.

Câu 2: (0.5 điểm) Số liền sau của số 68457 là:

A. 68467

B. 68447

C. 68456

D. 68458

Câu 3: (0.5 điểm) Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 1. 48617; 48716; 47861; 47816
 2. 48716; 48617; 47861; 47816
 3. 47816; 47861; 48617; 48716
 4. 48617; 48716; 47816; 47861

Câu 4: (0.5 điểm) Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A.   11000

B.   10100

C.   10010

D.   10001

Câu 5: (0.5 điểm) Kết quả của phép cộng 36528+ 49347 là:

A. 75865

B. 85865

C. 75875

D. 85875

Câu 6: (0.5 điểm) Giá trị của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là:

 1. 32493
 2. 39432                    
 3. 33492                  
 4. 34293

Câu 7: (0.5 điểm) Thứ hai tuần này là ngày 26, thứ hai tuần trước là ngày:

 1. 19           B. 18                              C. 16                              D. 17

Câu 8: (0.5 điểm) Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là: 

 1. XI             B. XII                   C. VVII                D. IIX

Câu 9: (1 điểm) 8 hộp bút chì như nhau có 96 cái bút chì. Hỏi 6 hộp như thế có bao nhiêu cái bút chì?

 1. 18 cái.       B.12 cái.                 C.72 cái.                  D. 62 cái. 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap