120 bài toán hình học lớp 5  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các bạn 120 bài tập bồi dưỡng hình học lớp 5, dành cho học sinh trung bình và nâng cao.

BỒI DƯỠNG HÌNH HỌC LỚP 5

I. Kiến thức cần ghi nhớ

  1. Các quy tắc tính toán với hình phẳng
    • Hình chữ nhật

P = (a + b) x 2                                           a = P : 2 - b = S : b

a + b = P : 2                                                          b = P : 2 - a = S : a

S = a x b

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi.; a là chiều dài; b la chiều  rộng.

  • Hình vuông

P = a x 4                              a = P:4

S = a x a

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi; a là cạnh.

  • Hình bình hành

P = (a + b) x 2                                           (a + b) = P:2

a = P : 2 - b                                     b = P : 2 - a

S = a x h                                         a = S : h

h = S : a

Trong đó: S là diện tích; P là chu vi; a là cạnh bên; b là cạnh đáy; h là chiều  cao.

  • Hình thoi

P = a x 4                                         a = P : 4

S = m x n : 2                                               m x n = 2 x S

m = 2 x S : n                                              n = 2 x S : m

  • Hình tam giác

S = a x h : 2                                    a = S x 2:h

h = S x 2 : a

Trong đó: S là diện tích; a là đáy; h là chiều  cao.

  1. Hình thang

S = (a + b) x h : 2                          a = S x 2 : h - b

b = S x 2 : h - a                               h = S x 2 : (a+b)

a + b = S x 2 : h

Trong đó: S là diện tích; a là đáylớn; b là đáy bé; h là chiều  cao.

1.7. Hình tròn

C = d x 3, 14 = r x 2 x 3,14                                d = C:3,14

r = C : (3,14 x 2)                                      r = d : 2

S = r x r x 3, 14                                          r x r = S : 3,14

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Tiểu học
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap