Tuyển tập 80 bài tập hình học lớp 9 ôn thi lên lớp 10 có lời giải chi tiết  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu Tuyển tập 80 bài tập hình học lớp 9 ôn thi lên lớp 10 có kèm theo lời giải chi tiết. Các vấn đề được đề cập tới như: Tam giác nội tiếp đường tròn, tam giác cân, nữa đường tròn,... Tài liệu gồm 45 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Tuyển tập các bài toán Hình học lớp 9 ôn thi lớp 10

Bài 1: Cho tam giác ABC có ba gọc nhọn nội tiếp đường tròn (O). các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P. 

Chứng minh rằng: 
1) Tứ giác CEHD nôi jtiếp
2) Bốn điểm B, C, E, F cùng nằm trên đường tròn.
3) AE.AC = AH.AD; AD.BC=BE.AC
4) H và M đối xứng nhau qua BC 
5) Xác dịnh tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF

Bài 2: Cho tam giác cân ABC (AB=AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. GỌi O là yâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE. 
1. Chứng minh tứ giác CEHd nộ tiếp.
2. Bốn điểm A< E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.
3. Chứng minh ED=BC/2
4. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).
5. Tính độ dai DE biết DH = 2 Cm, Ah = 6 Cm.

Bài 3. Cho nữa đưởng tròng đường kính AB = 2R. Từ A và b kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nữa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax, By lần lượt ở C và D. Các đường thẳng AD và BC cắt nau tại N. 
1. Chứng minh AC+BD =CD
2. Chúng minh ∠COD = 90o.
3. AC.BD=AB2/4
4. Chứng minh OC // BM
5. Chứng mình AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap