Tổng hợp lý thuyết và bài tập Toán lớp 6 học kỳ 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp lý thuyết và bài tập Toán lớp 6 học kỳ 1 là tài liệu tổng hợp các kiến thức đã học trong môn toán lớp 6 kèm theo bài tập vận dụng.

Bài 1:Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử. Ư
a) Tập hợp A các số tự nhiên bé hơn 19, bằng 2 cách.
b) Tập hợp các số tự nhiên khác không, không vượt quá 100, bằng 2 cách.
c) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng 2 cách.
d) Tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20.
e) Tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.
f) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9. g) Tập hợp A gồm 5 số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 10
h) Tập hợp B gồm 6 số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 53
i) Tập hợp các số tự nhiên x mà: x-11=5.
j) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 0.
k) Tập hợp các số tự nhiên x sao cho 0: x=0
l) Tập hợp các số tự nhiên x sao cho 0. x=0
m) Tập hợp các số tự nhiên x sao cho 0:x= 9 
n) Tập hợp các chữ số của số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số.
o) Tập hợp các chữ số của số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

Bài 2:Cho tập hợp G là các chữ cái trong cụm từ “ I love VietAnh school”
a) Hãy biểu diễn tập hợp G.( không phân biệt chữ in thường và in hoa)
b) Cho biết tập hợp G có bao nhiêu phần tử ?

Bài 3:Cho các tập hợp sau A={x∈N/9<x<99}, B={x∈N*/x<100}
a) Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử.
b) Cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap