Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Nghệ An năm 2013  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Nghệ An năm 2013. Các vấn đề được đề cập là cho biểu thức và giải quyết bài toán, giải quyết bài toán hình chữ nhật... Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: (2,0 điểm)
Cho biểu thức P = 2x-4+1x+2:1x+2
a) Tìm điều kiện xác định và rút biểu thức P.
b) Tim x để P = 3/2.
Câu 2: (1,5 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 100 m. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh vườn giảm 2 m2. Tính diện tích của mảnh vườn.
Câu 3: (2,0 điểm)
Cho phương trình x2– 2(m + 1)x + m2+ 4 = 0 (m là tham số)
a) Giải phương trình với m = 2.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12+2(m+1)x23m2+16.
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Tia AO cắt đường tròn (O) tại D.
a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.
c) Gọi m là trung điểm của BC, tia AM cắt HO tại G. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC.
Câu 5: (1,0 điểm)
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a+b+c=1.
Chứng minh rằng: a2a+b+b2b+c+c2c+a12

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap