Đề thi môn toán vào 10 tỉnh Bắc Giang năm 2017-2018   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi môn toán vào 10 tỉnh Bắc Giang năm 2017-2018. Một số kiến thức như: Giá trị của biểu thức, tìm tham số để thỏa mãn điều kiện, giải hệ phương trình bậc nhất. Đề có kèm theo đáp án mời các bạn tải về tham khảo.
Câu I (2,0 điểm)
1. Tính giá trị của biểu thức A = 25+38-218.
2. Tìm m để đồ thị y = 2x+m đi qua điểm K(2;3).
Câu II (3,0 điểm)
1. Giải hệ phương trình 2x+y=102x-3y=3.
2. Cho biểu thức  B=xx+x+xxx-1-x+31-x.x-12x+x-1(với x≥0,x≠1và x≠1/4).
Tìm tất cả các giá trị của x để B<0.
3. Cho phương trình x2-(2m+5)x+2m+1 (1), với x là ẩn, m là tham số.
a. Giải phương trình (1) khi m=-1/2.
b. Tìm các giá trị của để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt x1, x2 sao cho biểu thức P=x1-x2 đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu III (1,5 điểm)
Để chuẩn bị cho năm học mới, học sinh hai lớp 9A và 9B ủng hộ thư viện 738 quyển sách gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó mỗi học sinh lớp 9A ủng hộ 6 quyển sách giáo khoa và 3 quyển sách tham khảo; mỗi học sinh lớp 9B ủng hộ 5 quyển sách giáo khoa và 4 quyển sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa ủng hộ nhiều hơn số sách tham khảo là 166 quyển. Tính số học sinh của mỗi lớp.
Câu IV (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (C) tâm O bán kính R. Hai đường cao AE và BK của tam giác cắt nhau tại H (với E thuộc BC, K thuộc AC).
1. Chứng minh tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Chứng minh CE.CB = CK.CA.
3. Chứng minh OCA^=BAE^.
4. Cho B, C cố định và A di động trên (C) nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện tam giác ABC nhọn, khi đó H thuộc một đường tròn (T) cố định. Xác định tâm I và tính bán kính r của đường tròn (T), biết R=3 cm.
Câu V (0,5 điểm) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn 2a+3b≤4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q=2002/a+2017/b+2996a-5001b.
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap