Đề kiểm tra lịch sử 9 học kỳ 1 trường Giao Tiến  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra lịch sử 9 học kỳ 1 trường Giao Tiến.
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử 9
Họ và tên giáo viên: Cao Thị Thu Hương
Trường THCS Giao Tiến
Nội dung đề
A. Trắc nghiệm (3 điểm).
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước câu trả lời đúng.
1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập tại đâu?
A. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a)
B. Ma-ni-la (In-đô-nê-xi-a)
C. Băng-cốc (Thái Lan)
D. Cua-la-lăm-pơ (Ma-lai-xi-a)
2. Mục tiêu của ASEAN là gì?
A. Gìn giữ hòa bình, an ninh các nước thành viên, củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự, giúp đỡ lẫn nhau bảo vệ độc lập chủ quyền.
B. Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN.
C.Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
D. Liên minh với nhau để mở rộng thế lực.
3. Nội dung nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên Đông Nam Á?
A. Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
C.Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
D.Động viên toàn lực, ủng hộ mọi mặt về sức mạnh vật chất, tinh thần khi các nước thành viên bị đe dọa độc lập, chủ quyền.
4. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?
A. Bắc Phi
B. Tây Phi
C.Trung Phi
D.Nam Phi
5. Thắng lợi nào mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi là:
A.Cách mạng Ai-cập
B.Cách mạng An-giê-ri
C.Cách mạng Xu-đăng
D.Cách mạng Ê-ti-ô-pi
6.Những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế-xã hội của các nước châu Phi có ý nghĩa như thế nào?
A.Làm thay đổi một cách căn bản bộ mặt các nước châu Phi.
B. Chưa đủ sức làm thay đổi căn bản bộ mặt các nước châu Phi.
C. Đánh dấu bước phát triển mới của châu Phi.
D.Châu Phi đã thoát khỏi sự đói nghèo và lạc hậu.
B.Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm) Trình bày sự ra đời và quá trình phát triển từ “ASEAN 6” đến “ASEAN 10”.
Câu 2 (2 điểm): Phân tích những biến đổi của các nươc Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. Theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất đẫn đến sự biến đổi đó?
Câu 3 (2 điểm). Em biết gì về chế độ A-pac-thai? Sự kiện nào đánh dấu chế độ A-pac-thai bị xoá bỏ sau hơn 3 thế kỷ tồn tại ?
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap