Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 7 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy, cô và các em học sinh chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 7, chuyên đề về các bài toán về tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Tài liệu gồm 31 trang gồm có tóm lược lại lí thuyết, các dạng bài tập có lời giải và các bài tập tự ôn tập.

CHUYÊN ĐỀ - TOÁN LỚP 7

CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ LỆ THỨC

TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU.

A. Kiến thức cơ bản.

I. Tỉ lệ thức.

1. Định nghĩa: Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số

Dạng tổng quát: ab=cd  hoặc a:b=c:d

Các số hạng a và d gọi là ngoại tỉ; b và c gọi là trung tỉ

2. Tính chất.

a) Tính chất 1 (Tính chất cơ bản)

       ab=cd=> ad = bc (với b,d≠0)

b) Tính chất 2 (Tính chất hoán vị)

Từ tỉ lệ thức ab=cd (a,b,c,d≠0) ta có thể suy ra ba tỉ lệ thức khác bằng cách:

  • Đổi chỗ ngoại tỉ cho nhau
  • Đổi chỗ trung tỉ cho nhau
  • Đổi chỗ ngoại tỉ cho nhau và đổi chỗ trung tỉ cho nhau

Cụ thể: Từ  ab=cd (a,b,c,d≠0) => ac=bd  , db = ca  , dc = ba

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap