6 phương pháp và bài tập về chuyên đề phương trình vô tỷ dành cho toán THCS  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 6 phương pháp và bài tập về chuyên đề phương trình vô tỷ dành cho toán THCS. Các phương pháp như: nâng lũy thừa, đưa về phương trình trị tuyệt đối, đặt ẩn phụ, phương pháp đánh giá, phương pháp, hàm số, sử dụng biểu thức liên hợp. Tài liệu gồm 28 trang, mời các em tham khảo.

BÀI TẬP

Bài 1: Giải phương trình:  x+1=x+1(1)

Bài 2: Giải phương trình:  x-2x+3                                  

Bài 3: Giải phương trình: x+4-1-x=1-2x

 

Bài 4: Giải phương trình: x-2-3x2-4=0

 

Bài 5. Giải phương trình: 3-x=x3+x

Bài 6.  Giải phương trình sau: 2x+3=9x2-x-4

Bài 7. Giải phương trình sau: 2+39x2(x+2)3=2x+33x(x+2)23

Bài 8. Giải và biện luận phương trình: x2-3=x-m

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap