Tuyển tập những bài tập trắc nghiệm toán 12 về chuyên đề mũ logarit với tư duy giải nhanh dưới 10s  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập những bài tập trắc nghiệm toán 12 về chuyên đề mũ logarit với tư duy giải nhanh dưới 10s là tài liệu trắc nghiệm giải nhanh về các vấn đề tập xác định, đạo hàm, tính giá trị biểu thức... của hàm mũ, logarit. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 35 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé.

Tuyển tập những bài tập trắc nghiệm toán 12
về chuyên đề mũ logarit với tư duy giải nhanh dưới 10s

Câu 1: Tập xác định của hàm số y=4-x23 là: 
A. (-2;2)
B. R
C. (-;-2)(2;+)
D. R\{2;-2}

Câu 2: Tập xác định của hàm số y=4-x24 là: 
A. (-2;2)
B. R
C. (-;-2)(2;+)
D. R\{2;-2}

Câu 3: Tập xác định của hàm số y=1-x3 là: 
A. (-;1)
B. (1;+)
C. R
D. [1;+)

Câu 4: Tập xác định của hàm số y=1-x-3 là: 
A. (-;1)
B. R
C. R\{1}
D. R\{0}

Câu 5: Tập xác định của hàm số y=2-x2-3 là: 
A. (-2;2)
B. R
C. (-;-2)(2+
D. R\{2;-2}

Câu 6: Tập xác định của hàm số y=x2-4x+3-2 là: 
A. R\{1;3}
B. (1;3)
C. R
D. (-;1)(3;+)

Câu 7: Tập xác định của hàm số y=x3-3x2+2x14 là: 
A. (0;1)(2;+)
B. (1;2)
C. R
D. (-;0)(1;2)

Câu 8: Tập xác định của hàm số y=2-x2-4 là: 
A. (-2;2)
B. R
C. (-;-2)(2+
D. R\{2;-2}

Câu 9: Hàm số y=-x2-2x+3 có tập xác định là: 
A. [-3;1]
B. (-;-3)(1;+)
C. R\{-3;1}
D. (-3;1)

Câu 10: Hàm số y=-x2-2x+312 có tập xác định là: 
A. [-3;1]
B. (-;-3)(1;+)
C. R\{-3;1}
D. (-3;1)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap