Tuyển tập hơn 330 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề nguyên hàm  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập hơn 330 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề nguyên hàm là tài liệu gồm có 337 bài tạp trắc nghiệm về nguyên hàm. Kiến thức như: nguyên hàm của hàm bậc 3, hàm bậc 4, hàm phân thức... Các bạn xem trực tuyến 3 trong 58 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển tập hơn 330 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12
chuyên đề nguyên hàm

Câu 1: Một nguyên hàm của hàm số f(x)=x3-3x2+5 là:
A. 3x2-6x
B. 3x2-6x+C
C. x44-x3+5x+C
D. x4-x3+5x+C

Câu 2: Một nguyên hàm của hàm số g(x)=-5x4+4x3-6
A. -x5+43x3-6x+C
B. -20x3+8x+C
C. -20x3+8x
D. -x5+43x3+C

Câu 3: Một nguyên hàm của hàm số 1+1x là: 
A. -1x2
B. x+ln|x|
C. x-1x2
D. 12x+1x2

Câu 4: Tính sinx-cosxdx
A. -cosx=-sinx+C
B. -cosx+sinx+C
C. cosx -sinx+C
D. cosx+sinx+C

Câu 5: Một nguyên hàm của hàm số f(x)=x-34 là
A. x-344
B. 4x-33
C. x-355
D. x-333x-344

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap