Tuyển tập hơn 260 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề ứng dụng tích phân  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập hơn 260 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề ứng dụng tích phân là tài liệu có 264 bài tạp trắc nghiệm về ứng dụng của tích phân. Kiến thức như: diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai hàm, diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường... Các bạn xem trực tuyến 3 trong 43 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển tập hơn 260 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12
chuyên đề ứng dụng tích phân

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y=x2-4x+3 và y=x+3 bằng
A. 1096.
B. 1156.
C. 1256.
D. 1016.

Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đưởng thẳng y=4-x24 và y=x242 bằng
A. 2π+43.
B. 2π-43.
C. π+43.π+43
D. π-43.

Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đưởng thẳng y=xexxex, y=0,x=-1,x=2 bằng
A. e2+2e+2.
B. e2-2e+2.
C. e2-1e+2.
D. e2+1e+2.

Câu 4: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đưởng thẳng y=xex, y=0,x=1 bằng
A. 2.
B. 1.
C. -1.
D. 1.

Câu 5: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đưởng thẳng y=lnx, y=0,x=e bằng
A. 2.
B. 1.
C. -1.
D. 1.

x242

x2-4x+3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap