Tuyển tập gần 750 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số môn toán lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập gần 750 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số môn toán lớp 12 là tài liệu có 747 bài tập trắc nghiệm về cực trị hàm số. Vấn đề dược đề cập đến chủ yếu tính cực đại cực tiểu của hàm số. Các bạn xem trực tuyến 3 trong 105 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về nhé.

Tuyển tập gần 750 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số môn toán lớp 12

Câu 1: Tính giá trị cực đại của hàm số hàm bậc 3 y = x3 - 3x + 4 là 
A. 2                
B. 1              
C. 6                  
D.
-1

Câu 2: Điểm cực đại của đồ thi hàm số y = 2x3 - 3x2 - 2 là:
A. (0; -2)          
B.
(2; 2)        
C. (1;-3)        
D. (-1;-7)


Câu 3: Điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + 2x.
A. (1;0)              
B. 1-33;239.        
C.
(0;1)      
D. 1+33;-239
Câu 4: Hàm số y=x2-3x+3x-2 đạt cực đại tại: 
A. x=1          
B. x=2      
C.
x=3.      
D.
x=0

Câu 5: Hàm số y=-x3+3x+4 đạt cực tiểu tại x bằng:
A. -1          
B. 1            
C. -3          
D. 3.

Câu 6: Hàm số y=12x4-2x2-3 đạt cực đại tại x bằng: 
A. 0          
B. ±2             
C. -2         
D. 2

Câu 7: Hàm số y=x3-3x2+3x-4 có bao nhiêu cực trị?
A. 1          
B. 2                    
C. 0                  
D. 3

Câu 8: Cho hàm số y=x33-2x2+3x+23. Tọa độ cực đại của đồ thị hàm số là
A. (-1;2)              
B. (1;2)            
C. 3;23               
D. (1;-2)

Câu 9: Hàm số y=-4x4-3x2+1
A. Một cực đại và hai cực tiểu 
B. Một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại.
C. Một điểm cực đại duy nhất
D. Một điểm cực tiểu duy nhất

Câu 10: Giá trị cực đại của hàm số y=x3-3x2-3x+2 bằng
A. -3+42
B. -3-42
C. 3+42
D. 3-42Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap