Tuyển tập gần 200 bài tập trắc nghiệm toán 12 về khối trụ  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập gần 200 bài tập trắc nghiệm toán 12 về khối trụ là tài liệu gồm có 83 bài tập nhận biết, 65 bài tập thông hiểu và 45 bài tập vận dụng. Các vấn đề như: tính diện tích xung quanh của hình trụ, tính thể tích hình trụ xoay... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 31 trang của tài liệu, các bạn tải bản đầy đủ về tham khảo nhé.

Tuyển tập gần 200 bài tập trắc nghiệm toán 12 về khối trụ

Câu 1. Một hình trụ bán kính mặt đáy bằng 5 cm, thiết diện qua trục của hình trụ có diện tích bằng 20 cm2. Khi đó diện tích xung quanh của hình trụ bằng bao nhiêu?
A. 40π cm2.
B. 30π cm2.
C. 45π cm2.
D. 15π cm2.

Câu 2. Hình trụ có bán kính bằng 3 và đường cao bằng 4 có diện tích xung quanh bằng bao nhiêu
A. 24π
B. 12π
C. 15π
D. Kết quả khác

Câu 3. Diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp hình vuông có cạnh bằng 4 vsf đường sinh 1 = 8 là: 
A. 32π
B. 322π
C. 322
D. 322

Câu 4. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1; BC=2. Thể tích hình trụ tròn xoay khi quay hình chữ nhật đó xung quanh trục AD: 
A. 2π
B. 2
C. 4π
D. 8π

Câu 5. Một hình trụ cóa đường kính đáy là 10cm, khoảng cách 2 đáy bằng 7cm. Khi đó diện tích xung quanh là:
A. 35πcm2
B. 70πcm2
C. 140πcm2
D. 175πcm2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap