Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán về phân dạng đề thi THPT 2018 của bộ giáo dục có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán về chuyên đề phân dạng đề thi THPT 2018 của bộ giáo dục có đáp án. Kiến thức và bài tập trắc nghiệm nằm trong giải tích 11, giải tích 12, hình học 11 và hình học 12 giúp học sinh ôn thi tốt trông kỳ thi THPT quốc gia. Đề thì có hơn 500 bài tập trắc nghiệm trong 217 trang. Mời các bạn tải về tham khảo.

Chương 2. Tổ hợp. Xác suất. Nhị thức Newton

§1. Hoán vị-chỉnh hợp-tổ hợp

1. Bài toán chỉ sử dụng P hoặc C hoặc A.

Câu 1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. C27
B. 27
C. 72
D. A72

Câu 2. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?
A. 234 .
B. A342
C. 342 .
D. C342.

Câu 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. 28 .
B. C82
C. A82 .
D. 82.

Câu 4. Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M là
A. A108.
B. A102.
C. C102.
D. 102.

§2. Nhị thức Newton

1. Tìm hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Newton.

Câu 5. Hệ số của x5 trong khai triển x(2x − 1)6 + (x − 3)8 bằng
A. −1272..
B. 1272..
C. −1752..
D. 1752..

Câu 6. Hệ số của x5 trong khai triển nhị thức x(2x − 1)6 + (3x − 1)8 bằng
A. −13368.
B. 13368.
C. −13848.
D. 13848.

Câu 7. Hệ số của x5 trong khai triển biểu thức x(x − 2)6 + (3x − 1)8 bằng
A. 13548.
B. 13668.
C. −13668.
D. −13548.

Câu 8. Với n là số nghuyên dương thỏa mãn Cn1+Cn2=55, số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức (x3+2x2)n bằng
A. 322560.
B. 3360.
C. 80640.
D. 13440.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap