Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm môn toán 12 của các trường trong cả nước năm 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm môn toán 12 của các trường trong cả nước năm 2017 là tài liệu tổng hợp các bài kiểm tra học kì 1, học kì 2, đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 của các trường THPT trong cả nước. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 262 trang của tài liệu, mời các bạn tài đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển tập các đề thi trắc nghiệm môn toán 12
của các trường trong cả nước năm 2017

Chương 1
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 của các trường trong cả nước
1.1 THPT Việt Đức
Bài 1: Hàm số y = -x4+8x3-6 có bao nhiêu cực trị?
A. 3.
B. Không có cực trị.
C. 2.
D. 1.

Bài 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào có cực đại, cực tiểu và hoành độ cực tiểu nhỏ hơn hoành
độ cực đại?
A. y = x3+2x2+8x+2.
B. y = -x3-3x-2.
C. y = x3-9x2-3x+5.
D. y = -x3+9x2+3x+2.

Bài 3: Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, AC = b, ACB^ = 60o. Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng (AA'C'C) một góc 30o. Thể tích V của khối lăng trụ
ABC.A'B'C' 
A. V = b36.
B. 3b3.
C. b333.
D. b33
.

Bài 4: Tìm tất cả các số thực m để hàm số y=-13x3+mx2+(1-2m)x+m+2 có cực đại và cực tiểu.
A. m1 
B. mR
C. m < -1.
D. m

Bài 5: Cho hàm số f (x) = x2-12x2. Giá trị biểu thức f '(2) - f '(-2) bằng
A. 0.
B. 8.
C. 3.
D. 334

Bài 6: Hàm số y = x3-3x2+4 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng y = -3x có phương trình là
A. y = -3x + 2.
B. y = -3x + 5.
C. y = -3x + 4.
D. y = -3x + 3.

Bài 7: Cho hàm số y=-x33+12x2+6x-1. Hàm số
A. nghịch biến trên (-2; 3).
B. đồng biến trên (-2; 3).
C. nghịch biến trên (-; 3).
D. đồng biến trên (3; +).

Bài 8: Đồ thị hàm số y=3x-1x-2 
A. tiệm cận đứng x = 3.
B. tiệm cận đứng x = 2.
C. tiệm cận ngang y = 2.
D. tiệm cận ngang y = 13.

Bài 9: Cho hàm số y = x3 + x + 1 có đồ thị (C). Tìm câu trả lời sai.
A. Hàm số luôn đồng biến trên R.
B. Trên (C) tồn tại 2 điểm A; B sao cho tiếp tuyến tại 2 điểm này vuông góc với nhau.
C. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại x = 1 có phương trình là y = 4x - 1.
D. Đồ thị (C) chỉ cắt trục hoành tại 1 điểm duy nhất.

Bài 10: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây.
A. Đồ thị hàm số y = x-1x2+x+2 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số y = x2-3x+4x+2 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên.
C. Đồ thị hàm số y = x3x2-x-2 2 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên.
D. Đồ thị hàm số 2xx-11 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap