Tuyển tập 6 dạng toán ứng dụng vận dụng cao môn toán lớp 12 có đáp án và lời giải  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển tập 6 dạng toán ứng dụng vận dụng cao môn toán lớp 12 có đáp án và lời giải. Các bài toán ứng dụng đạo hàm, hình đa diện, hàm số mũ - logarit, hình nón trụ cầu, nguyên hàm tích phân. Tài liệu có 160 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

PHẦN I: ĐỀ BÀI
DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM, GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ
Câu 1: Một tên lửa bay vào không trung với quãng đường đi được quãng đường s(t) (km) là hàm phụ thuộc theo biến 𝑡 (giây) theo quy tắc sau: s(t)=et2+3+2t.e3t+1 . Hỏi vận tốc của tên lửa sau 1 giây là bao nhiêu (biết hàm biểu thị vận tốc là đạo hàm của hàm biểu thị quãng đường theo thời gian).
A. 4 5e (km/s)
B. 4 3e (km/s)
C. 4 9e (km/s)
D. 4 10e (km/s)

Câu 12: Trên một đoạn đường giao thông có 2 con đường vuông góc với nhau tại O như hình vẽ. Một địa danh lịch sử có vị trí đặt tại M, vị trí M cách đường OE 125cm và cách đường Ox 1km. Vì lý do thực tiễn người ta muốn làm một đoạn đường thẳng AB đi qua vị trí M, biết rằng giá trị để làm 100m đường là 150 triệu đồng. Chọn vị trí của A và B để hoàn thành con đường với chi phí thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất để hoàn thành con đường là bao nhiêu?
A. 1,9063 tỷ đồng.
B. 2,3965 tỷ đồng.
C. 2,0963 tỷ đồng.
D. 3 tỷ đồng.

Câu 13: Một chất điểm chuyển động theo phương trình S=-t3+9t2+t+10 trong đó t tính bằng (s) và S tính bằng (m). Thời gian vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất là:
A. t=5s
B. t=6s
C. t=2s
D. t=3s

Câu 15: Có hai chiếc cọc cao 10m và 30m lần lượt đặt tại hai vị trí A, B. Biết khoảng cách giữa hai cọc bằng 24m. Người ta chọn một cái chốt ở vị trí M trên mặt đất nằm giữa hai chân cột để giăng dây nối đến hai đỉnh C và D của cọc. Hỏi ta phải đặt chốt ở vị trí nào trên mặt đất để tổng độ dài của hai sợi dây đó là ngắn nhất?
A. AM=6m, BM=18m
B. AM=7m, BM=17m
C. AM=4m;BM-20m 
D. AM=12m;BM=12m

Câu 16: Một chủ hộ kinh doanh có 50 phòng trọ cho thuê. Biết giá cho thuê mỗi tháng là 2,000,000đ/1 phòng trọ, thì không có phòng trống. Nếu cứ tăng giá mỗi phòng trọ thêm 50,000đ/tháng, thì sẽ có 2 phòng bị bỏ trống. Hỏi chủ hộ kinh doanh sẽ cho thuê với giá là bao nhiêu để có thu nhập mỗi tháng cao nhất?
A. 2.200.000đ
B. 2.250.000đ
C. 2.300.000đ
D. 2.500.000đ 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap