Tuyển tập 40 bài khảo sát hàm số hay môn toán lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu tuyển tập 40 bài khảo sát hàm số hay môn toán lớp 12 có 40 bài tập mỗi bài tập để có một phần khảo sát và một phần để làm dạng toán ứng dụng của việc khảo sát. Các ứng dụng của việc khảo sát có thể là viết phương trình tiếp tuyến, hai điểm đối xứng nhau, biện luận nghiệm,tìm tọa độ một điểm sao cho khoảng cách giữa một điểm tới tiếp tuyến của đồ thị là lớn nhất... Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí.

Bài 1. Cho hàm số y
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi (C) của hàm số.
2. Cho điểm M thuộc (C) có hoành độ x = a. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại M, với giá trị
M nào của a thì tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại hai điểm phân biệt khác M.

Bài 2. Cho hàm số y.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thi (C) của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C), biết rằng khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị (C)
đến tiếp tuyến là lớn nhất.

Bài 3. Cho hàm số .
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(-3; 0) và N(-1; -1).

Bài 4. Cho hàm số y
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2. Biện luận theo tham số k số nghiệm của phương trình

Bài 5. Cho hàm số  y
1. khảo sát hàm số  .
2.Tìm tọa độ

Bài 6. Cho hàm số  (C)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)của hàm số đã cho
2.Phương trình tiếp tuyến  

Bài 7. Cho hàm số y  
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C  của hàm số.
2.Biện luận theo m số nghiệm của phương trình

Bài 8. Cho hàm số y có đồ thị (C).
1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (C)
2.Tìm trên (C) những điểm M sao cho tiếp tuyến tại M của (C) cắt hai tiệm cận của (C) tại A, B sao cho AB ngắn nhất .

Bài 9. Cho hàm số y = x – 3x +2 (1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
2. Tìm điểm M thuộc đường thẳng y=3x-2 sao tổng khoảng cách từ M tới hai điểm cực trị nhỏ nhất.

Bài 10. Cho hàm số y có đồ thị là (H), với m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 1.
2. Tìm m để đường thẳng cắt (H ) tại hai điểm cùng với gốc tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap