Tuyển tập 320 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề nguyên hàm tích phân  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 320 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12 chuyên đề nguyên hàm tích phân là tổng hợp bài tập trắc nghiệm về nguyên hàm tích phân. Các vấn đề liên quan như: tính giá trị nguyên hàm, tính nguyên hàm, tính tích phân... Các bạn xem trực tuyến 3 trong 36 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển tập 320 bài tập trắc nghiệm toán lớp 12
chuyên đề nguyên hàm tích phân

Câu 1: Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số: f(x)=sin2x-x3+2 giá trị của F''π2 l:
A. 1+3π24
B. 1-3π24
C. -3π24
D. 3π24

Câu 2: Nguyên hàm của hàm sô f(x)=x1-x2 là: 
A. F(x)=-131-x23+C
B. F(x)=131-x23+C
C. F(x)=1-x2+C
D. F(x)=-121-x23+C

Câu 3: nguyên hàm của hàm số f(x)=xe2x là?
A. F(x)=(2x+1)e2x+C
B. F(x)=14(2x-1)e2x+C
C. F(x)=(x-1)e2x+C

D. F(x)=(x+1)e2x+C

Câu 4: Giá trị của 12x2-3xxdx là?
A. -32
B. 32
C. 3
D. 2

Câu 5: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C): y=x3-3x2+1 và (D) y=1 là: 
A. 3
B. 132
C. 9
D. 274

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap