Tuyển chọn đề thi kiểm tra trắc nghiệm toán lớp 12 của các trường trong cả nước năm 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển chọn đề thi kiểm tra trắc nghiệm toán lớp 12 của các trường trong cả nước năm 2017 là tài liệu gồm các đề kiểm tra học kì I của các trường trên cả nước như: trường THPT Minh Hà, trường THPT Xuân Trường, trường THPT Phạm Văn Đồng... Các bạn xem 3 trong 159 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn đề thi kiểm tra trắc nghiệm
toán lớp 12 của các trường trong cả nước năm 2017

Chương 1
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12 của các trường trong cả nước
1.1 THPT Minh Hà
Bài 1: Gọi M n lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y=-x4+8x2-2 trên đoạn [−3; 1]. Khi đó M + n là:
A. −48.
B. 3.
C. −6.
D. −25.

Bài 2: Tìm tập xác định của hàm số y = log(x − 2x2) + log 7 là:
A. 0;12.
B. -;12.
C. 0;12.
D. (2; +∞).

Bài 3: Cho a > 1 và 0 < x < y, chọn đáp án đúng:
A. 1 < ax < ay.
B. ax < ay< 1.
C. ax < 1 < ay.
D. ax > ay > 1.

Bài 4: Gọi (x0, y0) là tọa độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số y = x − 1 và y = 2x − 2
x + 1. Tính y0.
A. y0 = 4.
B. y0 = 2.
C. y0 = −1.
D. y0 = 0.

Bài 5: Đạo hàm của hàm số y = log x tại x = 5 bằng:
A. 15ln10.
B. 5 ln 10.
C. ln105.
D. 110ln5 .

Bài 6: Cho 5x = 2. Tính A = 25x + 52-x.
A. A = 132
B. A 752
C. 332
D. A = 29.

Bài 7: Phương trình 20162x+1 = 20165 có nghiệm là:
A. x = 52
B. x = 2.
C. x = 3.
D. x =
32

Bài 8: Đồ thị hàm số y = 2x+2016x-1 có đường tiệm cận ngang là:
A. x = 1.
B. y = −3.
C. y = 1.
D. y = 2.

Bài 9: Nhận biết hàm số y = −x3 + 3x có đồ thị nào sau đây:Bài 10: Cho hàm số y = x-5x+2. Chọn mệnh đề đúng:
A. Hàm số có đúng 2 cực trị.
B. Hàm số không thể nhận giá trị y = −1.

C. Hàm số không có cực trị.
D. Hàm số có đúng 3 cực trị.

Bài 11: Tìm m để phương trình x3 − 3x2 + 5 = m có 3 nghiệm phân biệt:
A. 1 ≤ m ≤ 5.
B. 0 < m < 2.
C. 1 < m < 5.
D. m < 1 hoặc m > 5.

Bài 12: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c(a , 0). Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số luôn có cực trị.
B. Hàm số luôn có một cực trị thuộc trục tung.
C. Đồ thị hàm số luôn có 1 điểm cực trị thuộc trục tung.
D. Hàm số có 1 hoặc 3 cực trị.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap