Tuyển chọn 152 câu trắc nghiệm toán THPT vận dụng cao  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tuyển chọn 152 câu trắc nghiệm toán THPT vận dụng cao. Các vấn đề liên quan: tìm giá trị nhỏ nhất của biếu thức, Tìm khẳng định đúng, Tìm mệnh đề đúng.... Tài liệu gồm 30 trang mời các bạn tải về tham khảo.
Câu 1. Gọi a, b, c là ba số thực khác 0 thay đổi và thỏa mãn điều kiên 3a=5b=15-c. Tìm
giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=a2+b2+c2-4(a+b+c)
 
a. -3-log53
B. -4
C. -2-3
D. -2-log35
 
Câu 2. Một cửa hàng bán lẻ phần mềm soạn thảo công thức toán học MathType với giá là 10
USD. Với giá bán này, cửa hàng chỉ bán được khoảng 25 sản phẩm. Cửa hàng dự định sẽ
giảm giá bán, ước tính cứ mỗi lần giảm giá bán đi 2USD thì số sản phẩm bán được tăng
thêm 40 sản phẩm. Xác định giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá
mua về của một sản phẩm là 5 USD.
A. 7,625USD
B. 8,525USD.
C. 8,625 USD.
D. 8,125USD.
 
Câu 3. Xét các số thực a, b thỏa mãn a≥b>1. Biết rằng biểu thức P = 1logaba+logaab đạt giá trị lớn nhất khi b= ak. Khẳng định nào sau đây là đúng?
 
A. k ∈ (2;3)
B. k ∈ (3/2;2)
C. k ∈ (0;1)
D. k ∈ (0;3/2)

Câu 4. Cho số phức z =a+bi (a,b ∈ R) thỏa mãn điều kiện |z2+4|=2|z|. Đặt P = 8(b2-a2)-12. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 
A. P=(|z|-2)2
B. P=(|z|2-4)2
C. P=(|z|-4)2
D. P=(|z|2-2)2
 
Câu 5. Cho ba tia Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc với nhau. Gọi C là điểm số cố định trên Oz, đặt OC = 1; các điểm A B, thay đổi trênOx Oy , sao cho OA + OB = OC.Tìm giá trị bé
nhất của bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
 

A. 63.
B. 6.
C. 64.
D. 62.

 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap