Trắc nghiệm Toán - Ứng dụng của đạo hàm - ôn thi THPT Quốc gia  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy, cô tài liệu gồm 84 trang, bao gồm các nội dung về ứng dụng của đạo hàm như: Sự đồng biến - nghịch biến, Cực trị của hàm số, GTLN, GTNN, Đường tiệm cận, Đồ thị của hàm số, Bài toán tương giao, Tiếp tuyến. Mỗi phần có các bài tập tổng quát có lời giải chi tiết và bài tập trắc nghiệm ứng dụng.

SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

HÀM BẬC BA

Dạng 1. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số

Câu 1. Hàm số y = x3 + 3x2  nghịch biến trên khoảng nào?

A. (-∞; -2)

B. (0; +∞)

C. (-2;0)

D. (0;4) 

Câu 2. Cho hàm số y= x3 -3x2 -9x +12 ,trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;-2).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;2)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (5;+∞)

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2;5)

Câu 3. Hàm số y = x3 -3x2 +3x - 5 đồng biến trên khoảng nào?

A. (-∞;1)

B. (1;+∞)

C. (-∞;+∞)

D. (-∞;1) và (1;+∞)

Câu 4. Các khoảng nghịch biến của hàm số: y = 3x -4x3

A. -; -12; 12; +

B. -12; 12

C. -; -12

D. 12; +

Câu 5. Cho hàm số y = x3 - 3x2 -9x +5 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên (-1;3)

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;-1) .

C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-∞;-1) ,(3;+∞)

D. Hàm số chỉ đồng biến trên khoảng (3;+∞) .

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap