Trắc nghiệm Giải tích 12 - Hàm số  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Trắc nghiệm Giải tích 12 Hàm số là tài liệu trắc nghiệm về hàm số và ứng ụng của hàm số như: tập xác định của hàm số, cực trị của hàm số, Tiếp tuyến của hàm số. Tài liệu có kèm theo đáp án của mỗi chủ đề được đề cập. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 14 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Trắc nghiệm Giải tích 12 - Hàm số


Câu 1. Tập xác định của hàm số y=x3-3x2-2 là.
A. D=
B. D=
C. D=
D. D=

Câu 2. Tập xác định của hàm số y=-13x3-32x2-2x+2017 là.
A. D=(-;0)
B. D=(0;+)
C. D=
D. D= \{3}

Câu 3. Tập xác định của hàm số y=x4+2x2+2 là:
A.  D=(0;+)
B. D=
C. D=
D. D=(-;0)

Câu 4. Tập xác định của hàm số x4-32x2-2017 là.
A. D=(-;0)
B. D=(0;+)
C. D=
D. D= \{4}

Câu 5. Tập xác định của hàm số y=2x-3x-2y=2x-3x-2.
A. D=
B. D=\{2}
C. D=\{-2}
D. D=\12

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap