Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm thi thử môn Toán - Đại học Quốc gia Hà Nội  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp 500 câu hỏi trắc nghiệm thi thử môn Toán - Đại học Quốc gia Hà Nội là tài liệu gồm có 500 câu hỏi trắc nghiệm. Có nhiều chuyên đề được đề cập tới trong các bạn tập trắc nghiệm như: hàm số mũ - logarit, giải tích không gian ... Các bạn có thể xem trực tuyến 5 trang đầu trong tổng số 55 trang của tài liệu.

Câu 1. Số nghiệm của phương trình log3(x2-6)=log3(x-2)+1 là: 
A. 1. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 3. 

Câu 2. Công thức lượng giác nào đúng trong các câu sau: 
A. cos2x =1+2cos2x
B. sin2x=sinxcosx
C. tan2x=2tanx1-tan2x
D. cos2x=2cos2x+1

Câu 3: Số phức z thỏa mãn; z+2(z+z)=2-6i có phần thực là: 
A. -6
B. 2/5
C. -1
D. 3/4

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = 2a, AD=a. Hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với đáy một góc 45o. Thể tích khối chóp S.ABCD là:
A. 22a33
B. a33
C. 2a33
D. a332

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap