Sơ đồ khảo sát và bài tập vẽ đồ thị hàm số  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu này nêu ra sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số của các hàm bậc 3, bậc 4 trùng phương, hàm bậc nhất trên bậc nhất. Tài liệu có 12 bài tập khảo sát hàm bậc 3, 10 bài tập khảo sát hàm bậc 4 trùng phương, 10 bài tập khảo sát hàm bậc nhất trên bậc nhất. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.

I- SƠ ĐỒ CHUNG KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
1. Tập xác định.

2. Sự biến thiên
2.1 Xét chiều biến thiên của hàm số
+ Tính đạo hàm y’
+ Tìm các điểm mà tại đó đạo hàm y’ bằng 0 hoặc không xác định
+ Xét dấu đạo hàm y’ và suy ra chiều biến thiên của hàm số.
2.2 Tìm cực trị
2.3 Tìm các giới hạn tại vô cực ( x±), các giới hạn có kết quả là vô cực ( =± ) và tìm tiệm cận nếu có.
2.4 Lập bảng biến thiên. Thể hiện đầy đủ và chính xác các giá trị trên bảng biến thiên.

3. Đồ thị - Giao của đồ thị với trục Oy: x=0 =>y= ? => (0;?)
- Giao của đồ thị với trục Ox: y=0 f(x)=0x= ? (?;0) - Các điểm CĐ; CT nếu có. (Chú ý: nếu nghiệm bấm máy tính được thì OK, nghiệm lẻ giải tay được thì phải giải ra
- chẳng hạn phương trình bậc 2, còn nghiệm lẽ mà không giải được thì ghi ra giấy nháp cho biết giá trị để khi vẽ cho chính xác- không ghi trong bài- chẳng hạn hàm bậc 3)
- Lấy thêm một số điểm (nếu cần)- (điều này làm sau khi hình dung hình dạng của đồ thị. Thiếu bên nào học sinh lấy điểm phía bên đó, không lấy tùy tiện mất thời gian.)
- Nhận xét về đặc trưng của đồ thị. Điều này sẽ cụ thể hơn khi đi vẽ từng đồ thị hàm số.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap