Quan hệ vuông góc trong không gian có đa[s án và lời giải chi tiết môn hình học lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Quan hệ vuông góc trong không gian có đa[s án và lời giải chi tiết môn hình học lớp 11. Các vấn đề như: Định nghĩa, sự đồng phẳng của 3 vecto, tích vô hướng của 2 vecto, các dạng toán thường gặp. Tài liệu có 235 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Cho hình lăng trụ ABCA'B'C', M là trung điểm của BB\. Đặt CA=a,CB=b, AA'=c. Khẳng định nào sau
A. AM=b+c-12a.
B. AM=a-c+12b.
C. AM=a+c-12b
D. AM=b-a+12c
Câu 2: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là
 A. OA + OB + OC + OD = 0B. OA +OC = OB + ODC. OA +12 OB = OC +12 ODD. OA +12OC = OB +12 OD
Câu 3: Cho hình chóp S ABCD. có đáy ABCD là hình bình hành. Đặt SA=a, SB=b, SC=c, SD=d. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a+c=d+bB. a+b=c+dC. a+d=b+cD. a+b+c+d=0
Câu 4: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và P lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đặt AB =b, AC=c, AD=d. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. MP=12c+d-bB. MP=12(d+b-c)C. MP=12c+b-dD. MP=12(c+d+b)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap