Khảo sát môn toán lớp 12 lần 1 trường THPT chuyên Hạ Long năm học 2016 - 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Khảo sát môn toán lớp 12 lần 1 trường THPT chuyên Hạ Long năm học 2016 - 2017. là đề thi có 50 câu thi trong 90 phút. Các vẫn đề trong đề thi gồm: Khẳng định sai cho hàm số hàm logarit, Tìm hàm số, Tìm khẳng định đúng cho hàm số bậc nhất trên bậc hai.

Khảo sát môn toán lớp 12 lần 1 trường THPT chuyên Hạ Long năm học 2016 - 2017

Câu 1: Cho hàm số y=log4x. Khảng định nào dưới đây là khẳng định sai?
A. Hàm số đã cho đồng biến trên tập xác định.
B. Đồ thị hàm số đã cho có một tiệm cận đứng là trục Oy.
C. Hàm số đã cho có tập xác định D = [0; +). (*)
D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

Câu 2: Tìm các hàm số F(x). biết rảng F'(x)=12x-3
A. F(x)=2x-3+C.(*)
B. F(x)=122x-3+C.
C. F(x)=22x-3+C.
D. F(x)=1(2x-3)2x-3+C.

Câu 3: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào? 
A. y=x3-3x2+2.
B. y=x4-2x2+2
C. y=-x3-3x2+2 (*)
D. y=2x+1x-1

Câu 4: Cho hàm số f(x)=2x+4x2+5x+6. Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng.
A. Đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận là các đường thẳng x=-2, x=-3 và y=0
B. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng là các đường thẳng x=-2 và x=-3
C. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là đường thẳng x=-3 và một tiệm cận ngang là đường thẳng y =0 (*).
D. Đồ thị hàm số đã cho chỉ có đường tiệm cận đứng chứ không có đường tiệm cận ngang.

Câu 5: Tìm tất cẩccs khoảng đôgnf biến của hàm số y=2(x-2)4+3. 
A. (-;0).
B. (0;+).
C. (-;2).
D. (2;+). (*)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap