Hơn 220 bài tập trắc nghiệm toán 12 về Cực trị hàm số có lời giải chi tiết  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Hơn 220 bài tập trắc nghiệm toán 12 về Cực trị hàm số có lời giải chi tiết là tài liệu có cụ thể là 228 bài tập trắc nghiệm về cực trị và các vấn đề liên quan. Tài liệu có 88 trang, mời các bạn tham khảo.

Câu 2. Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm tại xo. Tìm mệnh đề đúng?
A. Hàm số đạt cực trị tại xo thì f(xo)= 0.
B. Nếu f'(xo)= 0 thì hàm số đạt cực trị tại xo .
C. Hàm số đạt cực trị tại xo thì f(x) đổi dấu khi qua xo. 
D. Nếu hàm số đạt cực trị tại xo thì f'(xo)= 0.

Câu 3. Giả sử hàm số y=f(x) có đạo hàm cấp hai. Chọn phát biểu đúng?
A. Nếu f'(xo)= 0 và f"(xo)< 0 thì hàm số f(x) đạt cực đại tại xo.
B. Nếu f'(xo)= 0 và f"(xo)< 0 thì hàm số f(x) đạt cực tiểu tại xo.
C. Nếu f'(xo)= 0 và f"(xo)> 0 thì hàm số f(x) đạt cực đại tại xo.
D. Nếu f"(xo)= 0  hàm số f(x) đạt cực đại tại xo.

Câu 4. Hàm số bậc ba có thể có bao nhiêu cực trị?
A. 1 hoặc 2 hoặc 3.
B. 0 hoặc 2.
C. 0 hoặc 1 hoặc 2.
D. 2.

Câu 5. Đồ thị hàm số y=x4-2x2+3 có:
A. Một cực đại và hai cực tiểu.
B. Một cực tiểu và hai cực đại.
C. Một cực tiểu và không cực đại.
D. Không có cực đại và cực tiểu

Câu 7. Hàm số nào sau đây không có cực đại và cực tiểu ?
A. y=x4+2x2.
B. y=x3-2x.
C. y=x3.
D. y=x+√(2x2+1).

Câu 8. Cho hàm số y=x3-3x=2. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Hàm số đạt cực đại tại x=-1.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.
C. Hàm số không có cực trị.
D. Hàm số có 2 điểm cực trị.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap