Giới thiệu một số thủ thuật cơ bản làm nhanh trắc nghiệm môn toán  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Giới thiệu một số thủ thuật cơ bản làm nhanh trắc nghiệm môn toán alf tài liệu giới thiệu Một số công thức tính nhanh thường gặp liên quan cực trị hàm số hàm bậc bốn trùng phương

1. m? để hàm số x4 +(m+2015)x2 +5 có 3 cực trị tạo thành tam giác vuông cân. Với a=1, b=m+2015. Từ 8a+b3=0 ⇒ b3=-8 ⇒ m=-2017.

2. m? để hàm số (9/8)x4+3(m-2017)x2 có 3 cực trị tạo thành tam giác đều. Với a=9/8, b=2(m-2017) Từ 24a+b3=0 ⇒b3=-27 ⇒m=2016

3. m? để hàm số 3x4+(m-7)x2 có 3 cực trị tạo thành tam giác có một góc 1200. Với a=3,b=m-7.  Từ 8a+3b3=0 ⇒ b=-2⇒m=5

4. m? để hàm số mx4+2x2+m-2 có 3 cực trị tạo thành tam giác có diện tích bằng 1. Với a = m, b = 2. Từ 32a3(S0)+b5=0 ⇒m3+1=0 ⇒=1

5. qum? để hàm số x4-2(1-m2)x2+m+1 có 3 cực trị tạo thành tam giác có diện tích lớn nhất. Với a=1, b=-2(1-m2). Từ S0=√(1-m2)5≤1 ⇒m=0

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap