Giải nhanh trắc nghiệm toán THPT quốc gia 2017 Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Giải nhanh trắc nghiệm toán THPT quốc gia 2017 Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm như: ứng dụng đạo hàm, Lũy thừa - mũ - logarit, nguyên hàm tích phân ứng dụng, số phức... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 448 trang của tài lệu mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Giải nhanh trắc nghiệm toán THPT quốc gia 2017 Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm

Chuyên đề 1. Ứng dụng đạo hàm

Trong chuyên đề này ta cùng nhau nguyên cứu về vấn đê sử dụng đạo hàm để giải một số bài toán. Đây là chuyên đề quan trọng của Giải tích, có khá nhiều định lí khó hiểu đối với học sinh. Hãy đock thật lĩ lí thuyết, các vií dụ minh họa để traqnhs những sai lầm thường gặp.

Các định luật cơ bản của giải tích 

Sự đồng biết, nghịch biến của hàm số
Định nghĩa. Hàm số y = f(x) xác định trên tập K (khoảng, nữa khoảng, đoạn) được gọi là đồng biến trên K nếu 
∀x1,x2∈K, x1<x2⇒fx1<fx2
Hàm số y=f(x) xác định trên tập K (khoảng, nữa khoảng, đoạn) được gọi là nghịch biến trên K nếu
∀x1,x2∈K, x1<x2⇒fx1>fx2
Định lí 1. Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập K (khoảng, nữa khoảng, đoạn)
Nếu f'(x)>0 với mọi x thuộc K thì hàm số y=f(x) đồng biến trên k
Nếu f'(x)<0 với mọi x thuộc K thì hàm số y=(x) nghịch biến trên k
Định lí 2. Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập K (khoảng, nữa khoảng, đoạn)
Nếu f'(x)≥0 với mọi x thuộc K và f'(x)=0 tại một số hữu hạn điểm thì hàm số y = f(x) đồng biến trên K
Nếu f'(x)≤0 với mọi x thuộc K và f'(x)=0 tại một số hữu hạn điểm thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên K

Về cực trị của hàm số
Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên khoảng K và điểm x0∈K
Nếu tồn tại h>0 sao cho f(x)<f(x0) với mọi x ∈(x0-h;x0+h) và x ≠x0 thì ta có hàm số f(x) đạt cực đại tại x0
Nếu tồn tại h>0 sao cho f(x)>f(x0) với mọi x ∈(x0-h;x0+h) và x ≠x0 thì ta có hàm số f(x) đạt cực tiểu tại x0

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap