Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính casio  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính casio là tài liệu tâm pháp skill casio công phá trắc nghiệm môn toán năm 2017. Các vấn đề được đề cập tới như: hàm số, phương trình - hệ phương trình - bất phương trình mũ logarit... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 200 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé.

 Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính casio.


Tâm pháp skill casio công phá trắc nghiệm môn toán năm 2017
Lưu ý: Các thao tác casio chi tiết đã có ở từng chuyên đề, đây là mục phân dạng theo casio thay vì phân hteo chuyên đề.
I.Hàm số
Các bài toán chủ yếu hỏi về cực trị do đó ta ta sẽ sử dụng tính năng đạo hàm.

ddxX2|X=1                                 2
Ví dụ 1: Hàm số y = x3 - 5x2 + 3x + 1 đạt cực trị khi: 
A. x=-3x=-13     B. x=0x=-103    C. x=0x=103     D. x=3x=13
Các em hã nhập như sau: 

ddxX3-5X2+3X+1 ...                               60
Do đó loại A vì đạo hàm của y không bằng 0 tại x = -3 nên nó không thêr là cực trị được 
Tương tự các em thử với x =0 

Loại nốt B, C Do đó ta sẽ chọn D.

Ví dụ 2: Hàm số y = x3 - 6x2 + mx +1 đôgnf biến trên miền 0,+ khi giá trị m là: 
A. m0               B. m12               C. m0             D. m12
Những bài toán như thế này tốt nhất tốt nhất là các em đạo hàm tay cho dể xét, ta đạo hàm luôn trên máy và thay tham số m bằng tham số Y trên máy


Tìm Y để biểu thức trên > 0 với x thuộc 0,+ thì khi đó hàm số đồng biến thôi. ^^
Các em chọn bừa x=1 rồi chọn Y theo hướng loại dần đáp án, trước hết chọn Y = 15 xem A, B đúng không hay C, D đúng.

Do đó A, B sẽ đúng, giờ A, B nó khác nhau giá trị 0 12 chọn bừa x=1

Vậy loại A do lớn hơn 0 vẫn chưa được, trắc phải lớn hơn 12 ^^ do đó chỉ còn chọn B

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap