Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 9  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 9 có 60 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: Tính cái số đó, tính tổng số nghiệm, cực trị của hàm số... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 8 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1: Số 23232333bằng
A. (3/2)5/18
B. (3/2)7/2
C. (3/2)3/27
D. (3/2)5/18

Câu 2: Phương trình 2x2-x-22+x-x2=3 có tổng các nghiệm bằng:
A. 1.
B. 0.
C. -1.
D. -2.

Câu 3: Hàm số f(x)=x2lnx đạt cực đại tại điểm:
A. x=1/e
B. x=1/√e
C. x=√e
D. x=e

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Hàm số loogarrit y=logax(a>0,a≠0)
B. Hàm số mũ y=ax nhận trục Ox làm tiệm cận ngang
C. Hàm số mũ y=ax có xác định là (0;+∞).
D. Hàm số y=ax và y=logax đồng biến khi a>1.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap