Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 8  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 8 có 60 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: Nghiệm của phương trình đã cho, Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề đã cho, số nghiệm nguyên của bất phương trình... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 8 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1: Phương trình x2.2x+1+2|x-3|+4=x2.2|x-3|+4+2x-1 có nghiệm là:
A. x=±1/2, x≥3
B. x=±1, x<3
C. x=±1/4, x<3
D. Một kết quả khác.
Câu 2: phương trình 7.3x+1-5x+2=3x+4-5x+3 có nghiệm là:
A. x=-1
B. x=1
C. x=-2
D. x=2

Câu 3: Cho phương trình 32log14(x+2)2-3=log14(4-x)3+log14(x+6)3 (1).
Trong các mệnh đề sau:
(I). Điều kiện phương trình: -6<x<4 và x≠2;
(II). (1) 2log14|x+2|-3=3log14(4-x)+3log14(x+6);
(III). (1)2log14(4|x+2|)=log14[(4-x)(x+6)];
Mệnh đề nào đúng?
A. Cả I, II, III
B. Chỉ III, I
C. Chỉ II, III
D. Chỉ I, II

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap