Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 7  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 7 có 62 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: tìm giá trị của biểu thức, giải bất phương trình, số nghiệm của phương trình... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 8 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1: Tìm giá trị của biểu thức sau: 36log65+101-lg2-3log936 
A. 15
B. 40
C. 24
D. 30
Câu 2: Giải bất phương trình x+log2x>1
A. A> x>0
B. 0<x<2
C. x>2
D. x>1
Câu 3: Giá trị của a4loga2 5 (a>0,a≠1) Bằng
A. 58
B. 54
C. 52
D. 5
Câu 4: Phương trình lg(x-3)+lg(x-2)=1-lg5 có bao nhiêu nghiệm?
A.
B. 3
C. 2
D. 0
Câu 5: Với x≥0 đơn giản biểu thức x6y123-xy255 ta được kết quả: 
A. -2xy2
B. 0
C. -xy2
D. 2xy2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap