Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 6  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 6 có 55 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: Tìm nghiệm của phương trình, tính giá trị của biểu thức, biển đổi biểu thức... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 8 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1: Phương trình 2x+2x-1=4 có nghiệm là
A. 1-log23
B. log23-2
C. log23-1
D. 3-log23

Câu 2: Cho logab=-2, logac=5 GIá trị của logaabc3 là
A. 5/3
B. -4/3
C. 2/3
D. -5/3

Câu 3: Biết đổi x5x43 (x>0) thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được:
A. x21/12
B. x23/12
C. x20/3
D. x12/5

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap