Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 5  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 5 có 64 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số, số nghiệm của phương trình, tính giá trị logarit... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 7 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=ex(x2-3) trên đoạn [-2;2] là: 
A. e2
B. -2e
C. 6/e3
D. 1/e2

Câu 2: Logarit cơ số 3 của số nào -1/3:
A. 33
B. 133
C.1/27

D. 133
Câu 3: Số nghiệm của phương trình log2(9x-4)=xlog23+log23
A. 2
B. 0
C. 0
D. Đáp số khác

Câu 4: Đạo hàm của hàm số y=(x2-2x+2)ex là: 
A.xex 
B. x2ex
C. (x2-4x)ex
D. (2x-2)ex

Câu 5: Phương trình 9x-3.3x+2=0 có 2 nghiệm x1,x2 (x1<x2). Giá trị A=2x1+3x2
A. 4log32
B. 1
C. 3log32
D. Đáp án khác

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap