Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 4  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 4 có 60 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: Tìm nghiệm của bất phươg trình, tính logarit, tìm tham số để phương trình có nghiệm... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 8 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.
Câu 1 : Nghiệm của bất phương trình: log1/2(2x-3)<0
A. log23<x<2
B. x>2
C. x < 2
D. 0<x<2
 
 
Câu 2 : Nếu a=log126, b=log127 thì log27 bằng:
A.  ab+1
B. b1-a
C. ab-1
D. aa-1
 
 
Câu 3 : Phương trình (2 + 3)x + (2  3)x = m có nghiệm khi:
A. m ∈ (−∞; 5)
B. m ∈ (−∞; 5]
C. m ∈ (2; +∞)
D. m ∈ [2; +∞)
 
Câu 4 : Cho lgx=a , ln10=b Tính log10ex
A. a1+b
B.b1+b
C. ab1+b
D. 2ab1+b
 
 
Câu 5 : Đạo hàm của hàm số y=x2+1ex bằng
A. x2+12ex
B. x+1ex
C. x+12ex
D. x2ex
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap