Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 3  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 3 có 60 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: tìm tập xác định của hàm số, tìm tập nghiệm của phương trình, Tìm kết luận đúng... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 9 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1 : Tập xác định của hàm số y = log3x2+x-12:
A. ( -4;3)
B. (-; 4) (3;+)
C. ( -4;3]
D. R \ {4}

Câu 2 : Tập nghiệm của phương trình log22x+4log2x=0
A. S ={1;16} 
B. S ={1;2} 
C. S ={1;4} 
D. S={4}

Câu 3 : Cho hàm số y ex+e-x. Nghiệm của phương trình y' =0 là:
A. x ln3
B. x=-1
C. x = 0
D. x ln 2

Câu 4: Nếu log3 =a thì 1log81100bằng
A. a4
B. 16a
C. a/8
D. 2a

Câu 5 : Các kết luận sau, kết luận nào sai
I. 17>283
II. 133>122
III. 45<47
IV. 134<235

A. I
B. II và III
C. III
D.
II và IV

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap