Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 2 có 60 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: nghiệm của phương trình, tìm tập xác định của hàm số, tìm nghiệm của phương trình... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 7 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.
Câu 1: Số nghiệm của phương trình: 3x-31-x=2 là
A. 0
B. 3
C. 1
D. 2
 
Câu 2: (x; y) là nghiệm của hệ log2x+3=1+log3ylog2y+3=1+log3xTông x+2y băng
 
A. 6
B. 9
C. 39
D. 3
Câu 3 : Số nghiệm của phương trình 3x-31-x=2
A. Vô nghiệm
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 4 : Số nghiệm của phương trình 
2x+2x+5-21+2x+5+26-x-32=0 là
 
A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
 
Câu 5 : Hàm số y = ln(x2 -2mx + 4) có tập xác định D = R khi:
A. m < 2
B. -2 < m < 2
C. m = 2
D. m > 2 hoặc m < -2
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap