Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 10 có 60 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: Tính biểu thức, phương trình tương đương, tổng nghiệm của phương trình... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 8 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1: Giả sử phương trình 9x-2x+1/2=2x+3/2-32x-1 có nghiệm là a. Khi đó giá trị biểu thức a+(1/2)log9/22 là
A. 1-(1/2) log9/22
B. 1
C. 1-log9/22
D. (1/2) log9/22

Câu 2: phương trình log2(9-2x)=3-x tương đường với phương trình nào sau đây
A. 9-2x=3-x
B. x2-3x=0
C.  x2+3x=0
D. 9-2x+3=2-x

Câu 3: Cho phương trình: 81x-4.32x+1+27=0. TỔng các nghiệm của phương trình là bao nhiêu
A. 1/2
B. 1
C. 2
D. 3/2

Câu 4: Tìm miền xác định của hàm số sau: y =√(log3(x-2)-3)
A.  (29;+∞)
B. (2;+ ∞)
C. [29;+ ∞)
D. (2;29]

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap