Đề trắc nghiệm về chuyên đề Mũ và Logarit - Đề 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề 1 có 60 câu trắc nghiệm. Các bài toán liên quan như: tính giá trị, mệnh đề, hàm số đồng biến hay nghịch biến, số nghiệm của phương trình, số nghiệm của bất phương trình. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 8 trang của đề, Mời các bạn tải đầy đủ để về tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1: Hàm số y=xln(x+1+x2)-1+x2. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số có đạo hàm y'=ln(x+1+x2)
B. Hàm số tăng trên khoảng (0; +)
C. Tập xác định của hàm số là D =R
D. Hàm số giảm trên khoảng (0; +)

Câu 2 : Hàm số y=x2.ex nghịch biến trên khoảng :
A. ( -; 2)
B. ( 2;0)
C. (1; +)
D. (- ;1)

Câu 3 : Giá trị của biểu thức P=23.2-1+5-3.5410-3:10-2-(0,1)0 là:
A. -9
B. 9
C. -10
D. 10

Câu 4 : Phương trình 5x-1+5.0,2x+3=26 có tổng các nghiệm là:
A. 4
B. 2
C. 1
D. 3

Câu 5 : Nghiệm của bất phương trình 32.4x-18.2x+1<0 là:
A. 1<x<4
B. 1/16<x<1/2
C. 2<x<4
D. -4<x<-1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap