Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Nguyễn Khuyến TP. Hồ Chí Minh thi ngày 19-6-2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Nguyễn Khuyến TP. Hồ Chí Minh thi ngày 19-6-2016, có thời gian làm bài 180 phút. Các kiến thức bao gồm: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, phương trình nghiệm phức, giải phương trình trên tập số thực của phương trình logarit, ... Mời các bạn tham khảo đề thi này nhé.

Câu 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: y=(2x+2)/(2x+1).

Câu 2. Cho hàm số -x4+(m+2)x2-m-1 có đồ thị (c). Tìm m để đồ thị (C) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hành độ điều nhỏ hơn 2.

Câu 3.
a) Gọi z1 và z2 là 2 nghiệm phức của phương trình (3-i)z2 -3(3-i)z+10=0. Tình modun của số phức w=z12+z22 .
b) Giải phường trình trên tập số thực log52.log2(x+2)+log(1/5)(8-2x)=0.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap