Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Quảng Nam năm học 2015 - 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Nguyễn Duy Hiệu Quảng Nam năm học 2015 - 2016 có 10 câu trong 1 trang giấy. Một số kiến thức trong đề thi như: Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị hàm số hàm bậc ba, giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số, giải phương trình logarit, tính tích phân, không gian hệ tọa độ... Mời các bạn tham khảo đề thi nhé.

Câu 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y=x3-3x2+2 (C)

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)=x4-2x2+3 trên [0;3].

Câu 3. 
1) Cho số phức z thỏa mãn 2(z+1)=3+i(5-i). Tìm mooduncuar số phức z.
2) giải phương trình sau: log√22x+8log2x=12 (với x ∈ R)

Câu 4. Tinh tích phân sau: 


Câu 5. Trong không gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O đồng thời vuông góc với đường thẳng d: (x-1)/2=y/3=(z+5)/√3. Tính góc giữa mặt phẳng (P) và mặt mặt phẳng tọa độ (Oyz).

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap