Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Lê Lợi Thanh Hóa năm 2016   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Lê Lợi tỉnh Thanh Hóa năm 2016 là đề thi thử mới nhất, gồm 10 câu hỏi kèm theo đáp án ở cuối tài liệu. Kiến thức đề thi gồm các dạng như: Khảo sát hàm số, tính biểu thức, giải hệ phương trình, tìm họ nguyên hàm, xác suất, Không gian với hệ tọa độ Oxyz, giải phương trình vô tỉ trên tập số thực, tính giá trị lớn nhất của biểu thức. Các bạn có thể tải về tham khảo miễn phí.

Câu 1. (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = f (x) = x^3 +3x^2 -4 .
Câu 2. (1,0 điểm) Cho tan α=2. Tính giá trị biểu thức P
Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
Câu 4. (1,0 điểm) Tìm họ nguyên hàm
Câu 5. (1,0 điểm) Gọi M là tập hợp các số có 4 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lấy ra từ tập M một số bất kỳ. Tính xác suất để lấy được số có tổng các chữ số là số lẻ ?
Câu 6. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 4 điểm A(1; 1; 0); B(1; 0; 2); C(2;0; 1), D(-1; 0; -3). Chứng minh A, B, C, D là 4 đỉnh của một hình chóp và viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó .
Câu 7. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, BC = 2a, Góc
0
ACB = 60 độ. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mp(ABC), tam giác SAB cân tại S, tam giác SBC vuông tại S. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm A tới mp(SBC).
Câu 8. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC. Đường phân giác trong của góc B có phương trình d1 :x + y -2 = 0, đường trung tuyến kẻ từ B có phương trình d2 :4x +5y -9 = 0. Đường thẳng chứa cạnh AB đi qua điểm M (2; 1/2) , bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R =5/2. Tìm tọa độ đỉnh A.
Câu 9. (1,0 điểm) Giải phương trình trên tập số thực
Câu 10. (1,0 điểm) Cho x, y, z là các số thực thuộc đoạn [0;1]. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap