Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán tỉnh Bắc Ninh năm học 2015 - 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán tỉnh Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 là đề thi có thời gian làm bài 180 phút. Để có 10 câu kèm theo đáp án. Kiến thức của đề gồm các dạng như: khảo sát sự biến thiện vẽ đồ thị của hàm bậc bốn trùng phương, ứng dụng của việc khảo sát, số phức, giải phương trình mũ, tính tích phân ... Các bạn sử dụng đề thi miễn phí.

Câu 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y=x4-2x2-3.

Câu 2: Tìm m để đường thẳng d:y=z+m cắt đò thị y=2x/(x+1) tại hai điểm phân biệt.

Câu 3:
a) Tìm mô đun của số phức z thỏa mãn (1+i)z=(2+i)(3-i)
b. Giải phương trình: 16x=3.4x+1+32=0.

Câu 4: TÍnh tích phân: I=0π/4(1+cos2x)xdx.

Câu 5; Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;-2;3) và đường thawngrd có phương trình (x+1)/2=(y-2)/1=(z+3)/(-1). Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A và song song với đường thẳng. Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng d.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap