Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2017 trường Phạm Văn Đồng - Phú Yên  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán năm 2017 trường Phạm Văn Đồng - Phú Yên là đề thi có 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Kiến thức liên như: Khảo sát hàm số, ứng dụng của khảo sát, phương trình logarit... Đề thi có 4 trang, mời tác bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Câu 1: Hàm số y=x3-3x+1 giảm trên khoảng nào?

a. (0;2)
b. (-2;0)
c. (-∞;-1) (1;+∞)
d.Tất cả đều sai

Câu 2: Với giá trị nào của m thì hàm số y=-x3+(m+1)x2-2m+1

a. m=0
b. m=1
c. m=2
d. m=3

Câu 3: Giả sử đồ thị hàm số x3-3mx2+3(m+6)x+1 có hai cực trị. Khi đó đường thẳng qua hai điểm cực trị có phương trình là:

a. y=2x+m2+6m+1
b. y=2(-m2+m+6)x+m2+6m+1
C. y=-2x+m2+6m+1
d. Tất cả đều sai

Câu 4: Phương trình log2(x-3)+log2(x-1)=3 có nghiệm là:
a. x=11
b. x=9
c. x=7
d. x=5

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap