Đề thi thử THPT năm 2017 môn Toán  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT năm 2017 môn Toán là đề thi có 50 câu thi trong 90 phút

Câu 1. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=(2x+1)/(x+1)?
A. x =1.
B. y=-1.
C. y = 2.
D. x =-1.

Câu 2. Đồ thị của hàm số x4-2x2+2 và đồ thị của hàm số y=x2+4 có tất cả bao nhiêu điểm chung? A. 0.
B. 4.
C. 1.
D. 2

Câu 4. Cho hàm số y=x3-2x2+x+1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1/3;1) 
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞;1/3) 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (1/3;1) 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;+∞).

Câu 6. Cho hàm số y=(x2+3)/(x+1). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Cực tiểu của hàm số bằng -3.
B. Cực tiểu của hàm số bằng 1.
C. Cực tiểu của hàm số bằng -6.
D. Cực tiểu của hàm số bằng 2.

Câu 7. Một vật chuyển động theo quy luật x=-(1/2)t3+9t2 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ?
A. 216 (m/s).
B. 30 (m/s).
C. 400 (m/s).
D. 54 (m/s).

Câu 8. Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=2x-1-x2+x+3x2-5x+6 
A. x=-3 và x =-2.
B. x =-3.
C. x = 3 và x = 2.
D. x = 3.

Câu 9. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số y=ln(x2+1)-mx+1 đồng biến trên khoảng (-∞;+∞).
A. (-∞;-1] 
B. (-∞;1) 
C. [-1;1] 
D. [1;+∞)

Câu 10. Biết M(0;2), N(2;-2) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y-ax3+bx2+cx+d. Tính giá trị của hàm số tại x =-2.
A. y(-2)=2 
B. y(-2)=22
C.y(-2)=6
D. y(-2) = -18.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap