Đề thi thử đại học quốc gia môn Toán lớp 12 tỉnh Lào Cai năm 2015  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử đại học quốc gia môn Toán lớp 12 tỉnh Lào Cai năm 2015 gồm 10 câu. Đề thi giúp ích cho học sinh trong kỳ thi đại học có kèm theo đáp án. Kiến thức của đề thi gồm khảo sát hàm bậc 3, ứng dụng của khảo sát, giải phương trình lượng giác, hệ phương trình, tính tích phân, số phức, tọa độ hình học phẳng và không gian. các bạn tải đề thi miễn phí.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  ĐỀ THI THỬ ­ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 
LÀO CAI  MÔN THI: TOÁN 
Thời gian làm bài: 180 phút 
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  y(1). 
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1); 
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C). Biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng  (d)  
Câu 2 (1,0 điểm). 
1) Giải phương trình.
2) Tìm các số thực x, y thỏa mãn điều kiện
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình sau trên tập số thực. 
Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình sau trên tập số thực. 
Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân  I . 
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp  S. ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi cạnh a, góc BAC bằng 60. Hình chiếu vuông góc của  S  trên mặt phẳng ABCD là điểm H thuộc đoạn BD sao cho HD =  2HB. Đường thẳng SO tạo với mặt phẳng ABCD  góc  60  với O là giao điểm của AC và BD. 
Tính thể tích khối chóp  S. ABCD  và khoảng cách từ  B đến mặt phẳng SCD  theo  a.  
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy , cho tứ giác  ABCD  nội tiếp đường tròn 
đường kính AC. Biết M 3; - 1  là trung điểm của cạnh  BD , điểm C 4;- 2  . Điểm N -1; -3  nằm trên đường thẳng đi qua B và vuông góc với AD. Đường thẳng AD đi qua điểm P  1;3. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, D. 
Câu 8 (1,0  điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M  2;3;5  và  đường  thẳng   
d. Viết phương trình mặt phẳng  (P)  đi qua M và vuông góc với đường thẳng  d . Tìm tọa độ điểm N thuộc  d sao cho N cách M một khoảng bằng 5. 

Câu 9 (0,5 điểm). Tìm hệ số của  x  trong khai triển nhị thức Niu­tơn
Câu 10 (1,0 điểm). Cho x là số thực thuộc đoạn. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 
HẾT­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. WWW.VNMATH.COM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HƯỚNG DẪN CHẤM 
LÀO CAI  ĐỀ THI THỬ LẦN 2 ­ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 
MÔN THI: TOÁN 
( Hướng dẫn chấm  gồm có 05 trang, 10 câu) 
I. Hướng dẫn chấm: 
1.  Cho điểm lẻ tới 0,25; 
2.  Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần, không làm tròn; 
3.  Chỉ cho điểm tối đa khi bài làm của thí sinh chính xác về mặt kiến thức; 
4.  Thí sinh giải đúng bằng cách khác cho điểm tương ứng ở các phần. 
5.  Với bài hình học không gian (câu 6) nếu thí sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không 
cho điểm tương ứng với phần đó. 
II. ĐÁP ÁN: 
Câu  Nội dung  Điểm 
1  1. (1,0 điểm) 
* Tập xác định:   D = R
(2,0 điểm) 
* Sự biến thiên:
2.(1,0 điểm) 
Gọi D  là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M x ; y  và vuông góc với đường  thẳng  y = x + 1. Khi đó D  có hệ số góc bằng 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap